Udgivelser

Rapporter og bøger


pej gruppen har udgivet en række udgivelser som vidensrapporter, tidsskrifter og bøger som vi sælger fra eget forlag.

Aktuelle udgivelser


Tidsskrift
TT forside

TID & tendenser

Din GPS til fremtiden. Specialudgave af TID & tendenser, med fokus på 2025.

I denne specialudgave af TID & tendenser har vi bedt Fritænkerne i Fremtidstanken om at bidrage med deres perspektiv på, hvordan fremtiden ser ud i et lidt større perspektiv. Tidshorisonten er 2025, og fokus er på de forskydninger og trends, der finder sted inden for samfund, tidsånd, forbrug og design.
Fritænkerne er stærke på hver deres område, men sammen giver de en unik helhed med perspektiv på alt lige fra global politik og sammenhængskraft over journalistik og segmentering til handel og designmaterialer. Med de mange essays i denne specialudgave kommer vi hele vejen rundt og klæder den fremtidsinteresserede læser på til fremtiden.

Her under kan du læse om Fremtidstanken, der blev etableret i 2014 af pej gruppen og siden da har mødtes med faste intervaller og diskuteret samfund, tidsånd, forbrug og design. Derefter følger en præsentation af Fritænkerne samt tegneren, som har fået til opgave at illustrere de mange bud på fremtiden i denne specialudgave.

Køb tidsskriftet
Bog
Cross Channel 2

Cross Channel 2

Fremtidens detailhandel – fuld integration eller pengene tilbage.

Selv om cross channel ikke er en garanti for succes, så er det en forudsætning for at have en chance. Fra single channel, over multi channel til cross channel (og drømmen om omni channel).

Rigtig mange detailhandlere tilbyder i dag salg via flere forskellige kanaler; butik, web, katalog, outlets etc. Da hver af disse kanaler ofte har deres helt egen infrastruktur, får kunder, der hopper rundt mellem kanalerne, en meget usammenhængende og ufleksibel oplevelse og bliver ofte irriterede. De kanalhoppende kunder forventer en gnidningsfri shoppingoplevelse på tværs af kanaler – det som også kaldes cross channel.

Man skal passe på med at sige “revolution”, men mange detailhandlere har flyttet sig mere de sidste to år end de forrige ti. Det har vi stor respekt for. Det betyder samtidig, at polariseringen er øget. Flere klassiske detailhandlere er blevet dygtigere online, der er sket en række markante opkøb, og flere pure players åbner fysiske butikker. Imens er der en række mindre specialforretninger, der har satset hårdt på at levere verdens bedste kundeservice. De klarer sig godt, uanset om de har små eksperimenter kørende med cross channel eller de har droppet det digitale fuldstændig.

Taberne i spillet om fremtidens detailhandel er “den bløde mellemvare”. Der er ikke længere plads til den middelmådige butik med den halvgode beliggenhed, priser som ikke er specielt skarpe og personale, der ikke kender til service.

Vi byder i denne bog læseren velkommen med en grundlæggende forståelse af den ændrede forbrugeradfærd og købsproces, den digitale udvikling og stiller skarpt på konsekvenserne for detail. Vi skelner med tre overordnede trends; 1. Specialisering, 2. Cross channel og 3. Digital integration. Alle tre trends er store og relevante, men ikke lige relevante for alle. Cross channel er langt den største af de tre, og derfor bærer bogen også denne titel.

Læs denne bog og bliv klog på integration af offline og online.

Bogen er udsolgt - få et foredrag i stedet
Bog
Trendsociologi v. 2.0

Trendsociologi v. 2.0

Den ultimative grundbog.
Teoretisk, metodisk og praktisk arbejde med trends.

I starten af juni 2015 udkom bogen “Trendsociologi v. 2.0″, hvor du får konkrete redskaber og metoder, så du selv kan spotte, afkode, sortere og reagere på trends.

Bogen indeholder:

1/3 teori om trends og spredning af samme
1/3 interviews med trendforskere og fremtidsforskere
1/3 metoder og værktøjer

Hvad er formålet med bogen?

Formålet er at afmystificere begrebet trendsociologi og at give en konkret og grundig introduktion til selve begrebet trend, fjerne noget af tvetydigheden og aflive myterne. Læseren skal både kunne forstå det store perspektiv på forandringer i samfundet, og også zoome ind på de konkrete trendtyper og deres indhold, betydning og effekt inden for forskellige brancher. Derudover er formålet med bogen at give læseren en række konkrete anvisninger til processer, metoder og værktøjer.

Hvad indeholder bogen?

Denne bog er en videreformidling af viden om og erfaring fra, hvordan man kan se sammenhænge, linjer og bevægelser i en verden, et samfund og en kultur under forandring. Indholdet er en konstruktiv blanding af historie, teori, metode og praksis, som er udsprunget af næsten 40 års arbejde med praktiske trend- og udviklingsprojekter, livsstilsforskning og -formidling. Bogens metoder og værktøjskasse gør læseren i stand til selv at gennemskue de store og små forandringer. Der er tale om konkrete tankesæt, begreber, metoder og fremgangsmåder, der kan danne baggrund for det praktiske arbejde med forandringer og trends.

Hvem kan læse bogen?

Indholdet er af bred karakter og kan således læses af alle, der påvirkes af, arbejder med og har interesse i trends og samfundsudvikling. Indholdet befinder sig i et brydningsfelt mellem teori og praksis og er krydret med rigelige mængder erfaring. Målet er at gøre læseren i stand til at takle begrebet trend, teoretisk såvel som praktisk, og svare på de følgende spørgsmål: Hvordan opstår en trend? Hvorfor opstår en trend? Hvad er en trend i det hele taget? Hvad kan en trend bruges til? Og hvordan identificerer og reagerer man på den?
De to forfattere, trendforskerne Louise Byg Kongsholm og Cathrine Gro Frederiksen, tager læseren med bag om trendforskerens finpudsede facade og får afmystificeret noget, der normalt forbindes med spådom, teblade og krystalkugler.

Bogen indeholder interviews med verdens bedste trendforskere og fremtidsforskere:

Alf Rehn
Anne Skare
Daniel Burrus
David Bosshart
David Mattin
David Shah
Elina Hiltunen
Henrik Vejlgaard
James Bidwell
Kirsten van Dam
Mads Arlien-Søborg
Magnus Lindkvist
Maria MacKinney-Valentin
Sara Ingemann Holm-Nielsen
Ståle Økland
+ de to forfattere: Cathrine Gro Frederiksen og Louise Byg Kongsholm

Køb bogen
Rapport
Generation Alpha

Generation Alpha

Den nyeste vidensrapport om fremtidens storforbrugere; Generation Alpha.

Rapporten rapport er udarbejdet af pej gruppen i sommeren 2015 med biddrag fra faste samarbejdspartnere og består af tre dele:

Et generationsportræt, der kaster lys over de børn, der er født i perioden fra 2010 til 2015 – også kaldet Generation Alpha. Det er både deres forældre, deres opvækst, deres værdier og præferencer, der kortlægges og der gives konkrete råd til hvordan disse kan imødekommes fra et kommercielt perspektiv. Denne vinkel er leveret af pej gruppen.

En anderledes vinkel på fremtidens børn er baseret på de 10 egenskaber, som de ikke kan undvære – lige fra evnen til at tænke stort, at besidde dyb social intelligens og tale data. Denne vinkel er leveret af Future Navigator.

Detailhandelskoncepter til børn og børnefamilier er en kompleks størrelse; de skal både tale til børnenes og forældrenes behov og samtidig følge med i de store skift, der finder sted efterhånden som barnet går fra baby over tumling til skolebarn, tween og teen. Den stigende digitalisering, større krav til oplevelser og gamification spiller også ind. Konkrete eksempler på detailhandelskoncepter, der møder denne kompleksitet, er inkluderet i denne rapport. Denne vinkel er leveret af Echochamber.

Køb rapporten
Rapport
Private Label

Private Label

Vi tager temperaturen på tværs af brancher i Private Label anno 2015.

Chancen for at du fanger dig selv med indkøbskurven fuld af varer med navne som Vores, Princip, First Price, Xtra, Budget eller Änglamark, har aldrig været større. Andelen af Private Label har vokset sig rekordstor og er i fortsat vækst.

Der snakkes om forbrugerens magt, men Private Label er skabt i kulissen af detaillister for bl.a. at optimere fortjeneste og uafhæn­gighed. Udviklingen har ikke kun været voldsom på fødevare­området, men også inden for en række andre livsstilsbrancher fylder forhandlernes egne mærker historisk meget.

Omgivelsernes karakter er i hastig forandring i disse år. Især tiltagende digitalisering og internationalisering samt det faktum, at syv års lavkonjunktur efterhånden kan lægges bag os, påvirker markedsmekanismer såvel som forbrugeradfærd. Private Label er i stigende grad blevet et centralt element i den magtkamp, der pågår mellem leverandører og detaillister. Indsigt i den aktuelle magtkamp er central for, hvordan I positionerer jer i forhold til med- og modspillere og i forlængelse heraf, hvordan de købedygtige forbrugeres gunst vindes de kommende år. Selvom fokus tildeles den danske dagligvarebranche, indeholder rapporten også indsigter af stor relevans for aktører inden for de øvrige livsstilsbrancher, hvor Private Label har vundet indpas.

Med denne rapport tager vi, på tværs af brancher, temperaturen på Private Label anno 2015, men fokuserer i særdeleshed på, hvordan Private Label-tendensen vil udfolde sig de næste fem år. På baggrund af helt ny viden og dugfriske indsigter fra centrale aktører i de relevante brancher, eksklusivt indsamlet af pej gruppen til denne vidensrapport, gives et analytisk, men letlæseligt og opdateret svar på de evigt aktuelle spørgsmål; hvor bevæger vi os hen, og hvordan kan vi forberede os på det?

Køb rapporten

Alle udgivelser som pej gruppen har udarbejdet.


 • Cross Channel 2 (Udgivet i 2016)
 • Private Label rapport (Udgivet i 2015)
 • Generation Alpha rapport (Udgivet i 2015)
 • Trendsociologi v. 2.0 (Udgivet i 2015)
 • Cross channel (Udgivet i 2014)
 • Nytårsrapport 2013
 • Food trend map 2014-15
 • Nytårsrapport 2012
 • Nytårsrapport 2011
 • Nethandelsrapport “Fanget I Nettet”
 • Nytårsrapport 2010
 • The New Beginning
 • Magasinjunglen – kan du finde rundt
 • Med det ene ben i graven og det andet i butikken – de nye seniorer

 • FOODtrends 2010-2015 – Fire scenarier for fremtidens fødevarer
 • Fra Optimalisme til Substantialisme
 • Situationsatlas – situationisme og situationsforståelse
 • Butikken som medie
 • Generation Y
 • Retail 2012
 • FOODnavigator 2007
 • Maddrømme
 • Demokratisering og casualificering
 • Det gode og sunde liv i Skandinavien!/?
 • FOODtrends
 • Brand kontra Private Label
 • Børn – en milliardforretning med vokseværk
 • Generation X Y Z

 • Fremtidens luksus
 • Trend og design vision 2010
 • Emballagetrends
 • Skandinaviske forskelle
 • Reklamen ved en korsvej
 • Loyalitet
 • Seniorboomet
 • Segmentering
 • Innovationsfilosofi
 • Feminin/maskulin
 • Designinspiration
 • De nye fællesskaber