En af udfordringerne ved trends er at skelne mellem de forskellige slags der findes. Dette gøres nemmeste ved at kategorisere dem på to måder; henholdsvis i trendtyper og modenhed.

En af udfordringerne ved trends er at skelne mellem de forskellige slags der findes. Dette gøres nemmeste ved at kategorisere dem på to måder; henholdsvis i trendtyper og modenhed.

Typen fortæller noget om hvor længe trenden har været undervejs samt den forventede levetid. Modenheden angiver udviklingsniveau samt forventet fremtidig effekt.

Dette er et lille uddrag af bogen ’Trendsociologi v. 2.0’ udgivet af pej gruppen. Køb bogen her

En del af noget større

Enhver trend er grundlæggende en del af noget større – en større forandring. Eksempelvis er trends inden for moden en del af en større livsstils- og kulturel forandring. Det vil med andre ord sige, at enhver trend på et overordnet plan, kan anskues som forandringer inden for rammerne af en endnu større forandring.

Alt går i ring

Inden for livsstilsprodukter, kommunikation og design er det velkendt, at alt går i ring eller er en del af en cirkulær proces. Dette skyldes overordnet set følsomheden over for og behovet for nostalgi. En trend i dag består således oftest af unikke elementer fra en tidligere tids- eller inspirationsperiode, tolket på en ny måde og/eller kombineret med nye og anderledes elementer, der samlet set giver en helt ny livsstil, et nyt udtryk og en ny adfærd.

Hastigheden stiger

Det cirkulære koncept gør sig yderligere gældende i det faktum, at en trend reelt begynder blandt de potentielle og progressive fremtidige forbrugere som en modreaktion på det, der er til stede hos masserne. Når en trendforsker spotter en trend, og dette resulterer i nye produkter, er det egentlig mest af alt en reaktion på de progressive forbrugeres behov. Når produkter, der er baseret på denne gruppes behov, bliver gjort tilgængelige for masserne, skal de progressive efterspørge noget nyt. Denne cirkulære proces er med tiden blevet påvirket af et kraftigt tidspres. Udviklingen og tilpasningen sker med større og større hastighed.

Indbygget modtrend

En trend består også både af en hovedtrend og dens egen modsætning som et indbygget element. De progressive forbrugere reagere ofte modsat af det, der er gældende hos den brede befolkning og hos nogle trends er det endda muligt at spore fra en ekstrem ende af grundtrendens spektrum til den anden ende. En slags pendulsvingning mellem to modsætninger, som eksempelvis individualisme versus fællesskab.

I sommeren 2015 udgav pej gruppen den ultimative grundbog i trendforskning. Da den er en grundbog får den (forhåbentlig) en lang levetid.

Bogen består af tre dele:

1. Teori om og praktisk beskrivelse af, hvad en trend er, hvordan den spredes og hvilken effekt den kan have. Her er det alt lige fra de store gigatrends til de små døgnfluer, der er dækket ind ligesom industritrends, kategoritrends, forbrugertrends mv. beskrives.

2. Interview med 17 af verdens bedste trendforskere ud fra grundlæggende spørgsmål om, hvordan de definerer en trend, hvordan de arbejder med dem og hvordan de er endt i denne profession.

3. Praktisk procesbeskrivelse (5 faset proces) med konkrete metoder og værktøjer til selv at arbejde med trends.

Over de kommende måneder vil jeg (og pej gruppens medier både online og offline) dele lidt mere af indholdet med læserne / følgerne og her er således første lille historie baseret på de mange interviews.

Skulle der være nogen, der er interesseret i at få hele bogen i hånden selv (den er på 400 sider), så kan den købes her