Tidsånden er et lettere luftigt og udefinerbart begreb, som relaterer sig til trends. Men hvad rummer begrebet mere konkret? Få lidt bedre styr på det her.

Tidsånden er et lettere luftigt og udefinerbart begreb, som relaterer sig til trends. Men hvad rummer begrebet mere konkret? Få lidt bedre styr på det her.

Dette er et lille uddrag af bogen ’Trendsociologi v. 2.0’ udgivet af pej gruppen. Køb bogen her

Tidsånden opfattes af mange som summen af de mange trends, der lag på lag styrer normer, holdninger og handlinger i en bestemt periode. Disse holdninger og handlinger reflekterer de grundlæggende værdier – de værdier, der er generel enighed om, værdier, som gennemsyrer alt, og som ikke diskuteres. Tidsånden er det, som på et givet tidspunkt er med til at bestemme, hvem vi er og hvad vi gør. Altså hvordan vi vælger at definere vores identitet, og hvordan vi vælger at handle på den, så vi kan placere os selv med mening og retning i vores eget liv, i samfundet og ikke mindst i tiden. Og forbruge. Ikke blot varer og ydelser, men også jobs, relationer og muligheder i livet.

Her et eksempel..

Fra selvrealisering..

Før krisen så vi mange arbejdspladser tilbyde sine medarbejdere et hav af tilbud rettet mod forløsning af eget personligt potentiale sådan at selvrealiseringen kunne finde sted gennem arbejdet, og der blev registreret en øget søgning mod diverse kurser i selvudvikling; lige fra yoga, meditation  til silents retreats, coach- og terapiforløb mv. De fleste rettet mod at frigøre det enkelte individ fra snærende egen-begrænsninger.

…til livsformål

Men i dag er det ikke nær så trendy.  Tværtimod skal organisationer forstå at tilbyde deres medarbejdere og kunder en følelse af, at de indgår i en større helhed med et højere formål.  Ønsker man som arbejdsplads at tiltrække de trendsættende medarbejdere og ledere, skal man kunne tilbyde dem at arbejde for en sag, der har et højere formål, gennem cocreation med andre interessante kollegaer og partnere. Og ønsker man som privatperson at finde sin plads i samfundet i dag, handler det  mindre om at spørge Hvem er jeg? Og mere om Hvad er mit livsformål? Derfor søger  mange efter at finde fællesskaber man kan være en aktiv del af, dette for at opleve  mening og tilhørsforhold.

Denne udvikling er netop et billede på, hvordan tidsånden ændrer sig. Tidsånden er  rammen om vores liv og fortæller med andre ord noget om, hvad vi går op i, og den er  derfor ret interessant at kende, da den også kan hjælpe os med at forstå, hvorfor  forskellige fænomener opstår og forsvinder igen, og den retning, de tager undervejs.

I sommeren 2015 udgav pej gruppen den ultimative grundbog i trendforskning. Da den er en grundbog får den (forhåbentlig) en lang levetid.

Bogen består af tre dele:

1. Teori om og praktisk beskrivelse af, hvad en trend er, hvordan den spredes og hvilken effekt den kan have. Her er det alt lige fra de store gigatrends til de små døgnfluer, der er dækket ind ligesom industritrends, kategoritrends, forbrugertrends mv. beskrives.

2. Interview med 17 af verdens bedste trendforskere ud fra grundlæggende spørgsmål om, hvordan de definerer en trend, hvordan de arbejder med dem og hvordan de er endt i denne profession.

3. Praktisk procesbeskrivelse (5 faset proces) med konkrete metoder og værktøjer til selv at arbejde med trends.

Over de kommende måneder vil jeg (og pej gruppens medier både online og offline) dele lidt mere af indholdet med læserne / følgerne og her er således første lille historie baseret på de mange interviews.

Skulle der være nogen, der er interesseret i at få hele bogen i hånden selv (den er på 400 sider), så kan den købes her