Viden om trends kan sikre, at man lancerer det rigtige produkt på det rigtige tidspunkt med den rigtige kommunikation og i den rigtige indpakning.

Trendsociologi – et begreb, en disciplin og en metode

I et komplekst samfund hvor forandringshastigheden er høj er overblik en efterspurgt vare. Overblik kræver fordybelse, indsigt og udsyn, forståelse for trendtyper, spredningen af samme samt den sociologiske proces. Det er her at trendsociologien med fordel kan anvendes.

“En trendsociolog er en person, der har tilegnet sig en forståelse af fortiden, er i stand til at sætte rammende ord og billeder på nutiden samt opstille forventelige og kommercielle scenarier for fremtiden. Disse scenarier repræsenterer en skitsering af fremtiden, en slags fremtidsuniverser, der er baseret på forandringer i fortiden og nutiden.”

Trendsociologi – et begreb

Begrebet trendsociologi blev introduceret af pej gruppen i 2001 i forbindelse med udgivelsen af bogen med samme navn. Disciplinen trendsociologi beskæftiger sig med viden om, hvordan man kan se sammenhænge, linjer og bevægelser i en verden i konstant forandring. Derudover også hvordan trends opstår, spredes og påvirker på tværs af brancher og hvilke mennesketyper, der er involveret i processen.

For at vise hvad begrebet rummer mere konkret, giver vi her en definition af de to begreber, som tilsammen udgør den samlede disciplin; trend og sociologi.

eutah-mizushima

Hvad er trends?

Trends er dynamiske og konstant foranderlige – det er trendens evige dynamik. En trend kan influere stort set alt; lige fra den måde, vi bor og arbejder på, den måde vi vælger at se ud på, til vores værdier og holdninger. Studiet af trends er dermed også et studie i livsstilsadfærd og menneskelig ageren.

For mange er begrebet trend et noget diffust begreb, der kan synes vanskelig at indfange betydningen af. Anvendelsen af begrebet centrerer sig dog ofte om beskrivelser af forandringer i tidsånden i samfundet eller benyttes som en indikator for en mere eller mindre permanent ændring i værdier. Dette giver sig efterfølgende til udtryk i trends inden for livsstilsprodukter og services.

“Trendsociologi er studiet af mennesker og samfund og inddrager dimensioner fra politik, økonomi, marketing, etnologi, psykologi, historie, sociologi og antropologi.”

Trendforskning – Sådan arbejder du med det

Opskriften på at blive trendanalytiker er forholdsvis enkel, men alligevel ret svær at anvende i praksis og få omsat til noget håndgribeligt. Anvendelsen af de rette arbejdsredskaber er en tidskrævende proces. For at få det optimale udbytte ud af forskningen skal du helst oparbejde nogle faste rutiner. Der er ikke nogen helt fasttømret ”opskrift” på, hvordan du bedst arbejder med værktøjerne – kun rutinen og erfaringen kan bringe den form for klarsyn.

Nysgerrig på mere, så kig med her