Andelen af varer produceret og markedsført som private label har vokset sig rekordstor i hele Skandinavien og er i fortsat vækst.

Chancen for, at du fanger dig selv med indkøbskurven fuld af varer med navne som Vores, Princip, First Price, Xtra, Budget eller Änglamark har aldrig været større.

Andelen af varer produceret og markedsført som private label har vokset sig rekordstor i hele Skandinavien og er i fortsat vækst.

I en ny vidensrapport har pej gruppen samlet al relevant viden om private label, gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt både producenter og detailhandlere samt perspektiveret udviklingen i forhold til de overordnede tendenser, muligheder og trusler.

Læs mere om vidensrapporten her

Der snakkes om forbrugerens magt, men private label er skabt i kulissen af detailister for at optimere fortjeneste og uafhængighed. Udviklingen har ikke kun været voldsom på fødevareområdet, men også inden for en række andre varekategorier og brancher fylder forhandlernes egne mærker historisk meget.

pej gruppen har udarbejdet en omfattende rapport om private label anno 2015, der giver en status over markedssituationen her og nu, men som samtidig fokuserer på, hvordan udviklingen bliver de kommende fem år. Denne artikel er et uddrag og præsenterer nogle af konklusionerne fra rapporten, der udkommer i efteråret 2015.

Forbrugerne vil gerne købe private label
Udbredelsen af private label har for alvor taget fat de sidste 20 år. Fra at være en term for indviede kædefolk er det i dag et hverdagsord i et hav af brancher. I særdeleshed har udviklingen inden for området de seneste år givet tydelige løfter om, at private label er kommet for at blive.
Lavkonjunkturens discountfokus i fødevarebranchen har øget fokus på kædernes private label-produkter, og forbrugernes købelyst har ikke ændret nævneværdig orientering, selv om husholdningernes økonomi efterhånden tillader det igen. Tværtimod angiver danskerne, at de køber mere private label, end de gjorde for blot tolv måneder siden.

I lyset af private label-udviklingens omfang, har overraskende få beskæftiget sig analytisk med tendensen. Endnu færre har gjort det med et konstruktivt, men realistisk fremtidsperspektiv for øje. Dette er overraskende, da private label udgør et stigende konkurrenceparameter, som både producenter og detaillister vil miste vigtige markedsandele på. Private label-udviklingen vil derfor med al sandsynlighed fortsætte med at udgøre en afgørende faktor for fremtidens udskilningsløb inden for detailhandlen.

Et af de store spørgsmål er derfor også: Hvem bliver den drivende i udviklingen fremadrettet? Er det detailkæden eller mærkevarerleverandøren? Har detailhandlerne fået opbygget så stort et knowhow, at de udvider indkøbsorganisationerne og begynder at produktudvikle inden for private label? Og bliver de dermed en reel konkurrent til de samarbejdspartnere, der indtil nu har haft afgørende betydning for både indtjening, produktudvikling og kundetrafik for detailkæden?

Uanset hvem der tager styringen, er det vigtigt at vide, hvilke tendenser der rører sig, og hvilke værdier der får betydning for forbrugerne, frem for at fokusere på et rent indtjeningsperspektiv. Ved at tage højde for begge dele er der skabt et stærkt fundament for en god strategi.

Læs mere om rapporten her