I vores nyeste vidensrapport om Private Label har vi adspurgt en række producenter og kæderne om status og fremtid

I vores nyeste vidensrapport om Private Label har vi adspurgt en række producenter og kæderne om status og fremtid. Herunder finder du nogle af tallene med fokus på dagligvarer.

Generelt er der tale om en stigende udbredelse/anvendelse af private label, både opgjort på den samlede volumen og andel af markedets værdi. Tendensen underbygges af eksklusivt indsamlede besvarelser til vidensrapporten, hos kæderne på dagligvareområdet herhjemme.

Alle deltagende i undersøgelsen etableret nye Private Label brands de seneste tre år, og mens hovedparten af kæderne har etableret under seks nye Private Label brands, har cirka 13 procent etableret mere end elleve nye Private Labels.

Samtidig har 75 procent af dagligvarekæderne blot afviklet mellem 1-3 Private Label brands de seneste tre år, hvilket kombineret med førnævnte indikerer udviklingen i antallet af Private Label brands inden for branchen, velvidende at disse data intet fortæller om størrelsen på nye og tidligere Private Label brands.

Adspurgt til bevæggrunden for udviklingen af Private Label brands, svarer 75 procent af kæderne at det primært gøres med henblik på kundeloyalitet og trafik, altså for at skabe produkter der udelukkende kan fås hos den pågældende kæde. Det næstmest benyttede svar blandt kæderne er, at Private Label brands udvikles og produceres for at øge den samlede indtjening, da avancen på disse varer er større end på mærkevarerne. Brandværdi er dermed ikke en årsag som mange af kæderne angiver som den primære forklaring på at Private Label brands udvikles og produceres.

Den øgede fokus på at skabe kundeloyalitet via Private Labels, underbygges desuden ved at 71 procent af kæderne har en klar vækststrategi for deres udvikling af Private Label de næste tre år, mens 14 procent af kæderne mener at deres udvikling på Private Label området har et passende niveau.

Læs mere om vidensrapporten her