Fremtidens forbrugergeneration kaldes generation Alpha og selvom de ældste af dem blot er fem år, spiller de allerede en central rolle for, hvordan der forbruges i mange skandinaviske husholdninger i dag.

Fremtidens forbrugergeneration er snart nutidens vigtigste forbrugergeneration og derfor er kendskab til dem af stor kommerciel betydning.

Fremtidens forbrugergeneration kaldes generation Alpha og selvom de ældste af dem blot er fem år, spiller de allerede en central rolle for, hvordan der forbruges i mange skandinaviske husholdninger i dag.

En ny vidensrapport udarbejdet af pej gruppen sætter fokus på de helt små og deres forældre. Her gives et lille indblik i rapportens indhold og konklusioner.

Hvem er de?
De første fra denne generation er allerede kommet til verden, eftersom den såkaldte Generation Alpha udgøres af børn født mellem 2010 og 2025. Generation Alpha kommer, som digitalt indfødte, til at revolutionere traditionelle forbrugsmønstre. Deres omgangskreds kan lige så vel være på den anden side af kloden som på deres egen vej, de kender alle brands bedre end nogen ekspert og deres tilværelse går i stå når smartphonen ikke virker. Få er ordentligt forberedt på dem, men før man kan forestille sig det, er de fuldblodsforbrugere der allerede har taget stilling til dit brand.

I børnehave med iPad
Hvor glas var noget generation X og de ældste Y’ere fik at vide de skulle kigge igennem og holde deres fingre fra, er glas for generation Alpha et medie hvorigennem der kommunikeres og interageres med hinanden. Alphaernes tilværelse er vha. teknologien, fuldkommen infiltreret i det digitale univers fra før de fødes. Når sidste scanning er foretaget og den lille alpha kommet til verden, går der ikke længe før den glædelige begivenhed dokumenteres og deles med resten af verden gennem sociale medier af alverdens art. Alphaerne vil mere end nogen tidligere generation være digitalt indfødte, hvorfor omgangen med elektronik fra barnsben, vil være fuldkommen barberet for bekymringer eller tvivl. Med it i modermælken skabes trygheden ved det digitale i høj grad af forældrene i de indledende år. Det er forældrene, der sætter rammerne for, hvornår og i hvilken grad barnet må være online. Alt peger dog på at elektronik tidligere og i større omfang end blandt nogen anden generation vil være en fundamental dimension ved legen, indlæringen og dannelsen. Alphaernes opfattelse af verdens beskaffenhed, vil udvikles i overensstemmelse med at offline og online til stadighed smelter mere sammen og der ikke sondres mellem om man er det ene eller det andet. Ved at betragte forældrene, er samvær såvel som forbrug aktiviteter der fra starten læres at håndteres online, og inden de fylder ti år kan de interagere med resten af verden gennem deres egen smartphone

Køb den unikke videns- og trendrapport hos pej gruppen nu!

Nøgleord:
Online/offline smelter sammen
TV tillægges central social dimension
Verdensborgere
Leg og læring digitaliseres
Relationer dyrkes digitalt
Entertising
Smartphone klistret fast til hånden
Fra foster til forbruger

HVAD INDEHOLDER RAPPORTEN?

Rapporten er udarbejdet af pej gruppen i sommeren 2015 med biddrag fra faste samarbejdspartnere og består af tre dele:

  1. Et generationsportræt, der kaster lys over de børn, der er født i perioden fra 2010 til 2015 – også kaldet Generation Alpha. Det er både deres forældre, deres opvækst, deres værdier og præferencer, der kortlægges og der gives konkrete råd til hvordan disse kan imødekommes fra et kommercielt perspektiv. Denne vinkel er leveret af pej gruppen.
  2. En anderledes vinkel på fremtidens børn er baseret på de 10 egenskaber, som de ikke kan undvære – lige fra evnen til at tænke stort, at besidde dyb social intelligens og tale data. Denne vinkel er leveret af Future Navigator.
  3. Detailhandelskoncepter til børn og børnefamilier er en kompleks størrelse; de skal både tale til børnenes og forældrenes behov og samtidig følge med i de store skift, der finder sted efterhånden som barnet går fra baby over tumling til skolebarn, tween og teen. Den stigende digitalisering, større krav til oplevelser og gamification spiller også ind. Konkrete eksempler på detailhandelskoncepter, der møder denne kompleksitet, er inkluderet i rapporten. Denne vinkel er leveret af Echochamber.

Køb den unikke videns- og trendrapport hos pej gruppen nu!