pej gruppen samler europæiske eksperter i en ny kommerciel og uafhængig tænketank!

pej gruppen samler europæiske eksperter i en ny kommerciel og uafhængig tænketank!

Der er godt nyt for de danske livsstilsbrancher. Med det skandinaviske trendinstitut pej gruppen som iscenesætter får livsstilsbrancher (design, mode, bolig, interiør, detailhandel, marketing) en kommerciel og uafhængig tænketank, der skal tænke fremtidsmuligheder og strategier. Målgruppen er kommercielle virksomheder, der er klar til at tænke fremad. Tænketanken får til opgave at formidle viden om to vigtige begreber for brancherne; fremtiden og strategimuligheder.

Navnet på tænketanken er: FREMTIDS-TANKEN, en sammensmeltning af ”fremtid” og ”tænketanken”. Fremtids-tanken arbejder ud fra devisen: “Vi tænker højt”.

Lige nu arbejdes der på at få sammensat det helt rigtige holde af tænkere til tænketanken samt den tilhørende ressourcegruppe, som kan trækkes ind på konkrete projekter, til foredrag etc.

”Vi har i løbet af sommeret lavet aftaler med en gruppe af ”faste tænkere” og har et par stykker mere, som vi godt kunne tænke os at få med. Vi går kun efter de bedste – dem med en stærk faglig profil, evnen til at perspektivere og tænke i fremtidige strategiske muligheder, dem der kan fungere som foredragsholdere og konsulenter og som tør sige deres mening,” fortæller adm. dir. i pej gruppen Louise Byg Kongsholm.

Listen med navne på ”tænketankstænkerne” bliver offentliggjort i en næste udgave af Læs mere om TID&tendenser her, som udkommer i slutningen af august.

Hvad skal tænketanken?

  • Tænketanken skal fokusere på fremtid, strategi, tidsånd og forbrug.
  • Tænketanken skal skrive artikler, rapporter og bøger, holde foredrag og afvikle en årlig konference.
  • Tænketanken skal fremstå som en stærk gruppe af foredragsholdere og konsulenter, som kan løse alt fra små til store konsulentopgaver.
  • Tænketanken skal turde at tænke og tale højt – og sætte ord på den tid, der venter forude.

Virksomheder med interesse i tænketankens arbejde kan enten blive medlemmer, og dermed automatisk få adgang til den viden, de rapporter og bøger, som udgives, eller købe sig til foredrag og konsulentopgaver, hvor der sammensættes et unikt team af eksperter til hvert projekt. pej gruppen fungerer selv aktivt i tænketanken, på projekter og som foredragsholdere, og sammensætter en gruppe af eksperter, så virksomhederne får maksimal effekt og værdi.

”Vi er initiativtager og facilitatorer, men alle tænkere deltager på lige vilkår, spiller hinanden stærke og fremstår som et helt unikt team, der kan sætte ord på fremtiden og sikre, at der træffes de rigtige strategiske beslutninger hos de virksomheder, som er medlemmer eller på anden vis drager nytte og værdi ud fra tænketanken,” forklarer Louise Byg Kongsholm.

Fremtids-tanken bliver medlemsfinansieret og opererer uden offentlig støtte. Den er ikke politisk engageret, en del af en forening eller på anden vis ”farvet” af andre interesser. Uafhængighed, kommercialisme, erfaring og vovemod er kodeord.

Læs mere om tænketanken her