I starten af juni udkommer bogen “Trendsociologi v. 2.0″, hvor du får konkrete redskaber og metoder, så du selv kan spotte, afkode, sortere og reagere på trends.

I starten af juni udkommer bogen “Trendsociologi v. 2.0″, hvor du får konkrete redskaber og metoder, så du selv kan spotte, afkode, sortere og reagere på trends.

”Trends! Det er da sådan noget, modebranchen beskæftiger sig med!”. Dette er en meget udbredt opfattelse, og den er både rigtig og forkert. Det er rigtigt, at modebranchen i meget høj grad er påvirket af trends, men det er en lang række andre brancher også; lige fra arkitektur og bygning af boliger, butikker og offentlige rum over have-, møbel- og interiørdesign til mad og drikke, køkkenudstyr mv.

Trends dikterer, hvad der er hottest lige nu i alle kategorier; legetøj, gadgets, sportsgrene, biler og meget mere. Ja selv slankekure, reklamer, teknologi, medier og ledelsesteorier er påvirket af trends. Mest af alt fordi alle disse brancher er interesseret i den foranderlige menneskelige adfærd, i at ramme rigtigt i tidsånden og i selv at blive en succes.

Trends er flygtige og foranderlige og fremstår ofte uigennemskuelige og uhåndterbare – mest af alt fordi de oftest er strømninger, der ikke kan kvantificeres eller dokumenteres. Men der er en mening med galskaben; viden om trends kan sikre, at man lancerer det rigtige produkt på det rigtige tidspunkt med den rigtige kommunikation og i den rigtige indpakning.

I den nye bog præsenteres forskellen på gigatrends, megatrends, mikrotrends og døgnfluer – og der introduceres konkrete redskaber og metoder, så læseren selv kan spotte, afkode, sortere og reagere på trends. Bogen indeholder desuden mere end 10 interviews med internationale trendforskere.

Hvad er formålet med bogen?

Formålet er at afmystificere begrebet trendsociologi og at give en konkret og grundig introduktion til selve begrebet trend, fjerne noget af tvetydigheden og aflive myterne. Læseren skal både kunne forstå det store perspektiv på forandringer i samfundet, og også kunne zoome ind på de konkrete trendtyper og deres indhold, betydning og effekt inden for forskellige brancher.

Derudover er formålet med bogen at give læseren en række konkrete anvisninger til processer, metoder og værktøjer.

Hvad indeholder bogen?

Denne bog er en videreformidling af viden om og erfaring fra, hvordan man kan se sammenhænge, linjer og bevægelser i en verden, et samfund og en kultur under forandring.
Indholdet er en konstruktiv blanding af historie, teori, metode og praksis, som er udsprunget af næsten 40 års arbejde med praktiske trend- og udviklingsprojekter, livsstilsforskning og -formidling.

Bogens metoder og værktøjskasse gør læseren i stand til selv at gennemskue de store og små forandringer. Der er tale om konkrete tankesæt, begreber, metoder og fremgangsmåder, der kan danne baggrund for det praktiske arbejde med forandringer og trends.

Hvem kan læse bogen?

Indholdet er af bred karakter og kan således læses af alle, der påvirkes af, arbejder med og har interesse i trends og samfundsudvikling. Indholdet befinder sig i et brydningsfelt mellem teori og praksis og er krydret med rigelige mængder erfaring.

Målet er at gøre læseren i stand til at takle begrebet trend, teoretisk såvel som praktisk, og svare på de følgende spørgsmål: Hvordan opstår en trend? Hvorfor opstår en trend? Hvad er en trend i det hele taget? Og hvad kan en trend bruges til? Og hvordan identificerer og reagerer man på den?

De to forfattere, trendforskerne Louise Byg Kongsholm og Cathrine Gro Frederiksen, tager læseren med bag om trendforskerens finpudsede facade og får afmystificeret noget, der normalt forbindes med spådom, teblade og krystalkugler.

Trendsociologi

Køb bogen her >