Future food trends

MiniFoodkonference2022—2025

To timer med fokus på tidsånd, købs- og forbrugeradfærd, kommercielle trends til fødevarer, restaurant, detail, kommunikation og emballage.

Futurefoodtrends

2 supereffektive time med 2 eksperter.

Fødevarebranchen er kommet meget forskelligt igennem krisen – nogen har haft stor vækst helt uden at ændre noget, andre har flyttet sig helt andre steder hen ved høj innovationskraft og andre har lidt et meget stort tab. Intet ved krisen har været selvforskyldt og ingen går umærket videre. Tiden efter sundhedskrisen er anderledes, ny og så alligevel kendt – for kriseadfærd har ofte de samme triggere og bevægelser.

Deltag på pej gruppens food webinar i februar og få bedre forståelse af adfærd og trends på kort og langt sigt samt inspiration til strategi, produkter og lanceringsplaner. To stærke eksperter inden for forbrugeradfærd og fødevaretrends leverer nye indsigter og perspektiver, så du er klar til fremtiden.

Covid-19 foranstaltninger. Læs mere her →

Det får du på konferencen

Få viden om de kommercielle mikrotrends, der vil påvirke indkøbsvaner og ganer frem imod 2025

Bliv beriget med ny viden om samfund, tidsånd, forbrug samt fødevare- og detailhandelstrends

Megatrends: Hvilke største trends dikterer tidsånd og forbrugeradfærd i de kommende år?

Hvordan kommunikerer du til brands, detail og etail, samt hvordan man får fanget deres sparsomme opmærksomhed

Foredragsholdere

Louise Byg Kongsholmpej gruppen

Samfund, tidsånd og forbrug

2020 var et skudår, men blev til et skodår. Eller gjorde det? Kriser lærer os altid noget, gør os stærkere og skarpere. Derfor er der også grund til at reflektere over, hvad 2020 har givet os af perspektiv på privatlivet, arbejdslivet og på samfundet som helhed.

På en times gives en opdatering på alt fra tidsånd, kriseforløb, coronaadfærd og konsekvenserne for forbrug, detail og nethandel. Deltag på food webinaret og få perspektiv og kontekst til at forstå konsekvenserne af pandemien, så du er klædt bedre på til at navigere din virksomhed ind i den næste normal.

Hanne HarboNørgård Mikkelsen

Fødevarelandskabet 2021

Fødevarelandskabet 2021
Hvad sker der?
Corona har ændret verden. Intet bliver som før, eller gør det? Food Service, Detail og E-handel er blevet ramt af virkeligheden på en måde, som vi ikke har set før. Meget forskelligt og meget hurtigt. Mens nogen blomstrer, bløder andre. Selvom det er svært at spå om konsekvenserne post Corona, tager Strategisk Food Planner Hanne Harbo chancen og giver Nørgård Mikkelsens bud på fødevarelandskabet 2021 i et Food Trend perspektiv. Hanne har set bag om virkeligheden, hos dem, der for alvor har mærket konsekvenserne ved pandemien. Hvilke Food Trends booster? Hvilke bakker? Og hvilke giver det mening at satse på?

Tilmelding

Online via Zoom09.02.2110.00 – 12.00

Ja tak, lad mig komme med! →

Tidspunkt:
10.00 – 12.00


Sted:
Online via Zoom


Pris:
1 deltager: 800 kr.
1 underviser: 600 kr.
1 studerende: 400 kr.

Tilkøb af bogen ‘Food Trends 2020’ for kun kr. 300,-. Normalpris for bogen er kr. 499,-.


Billetter

Alle priser er ekskl. moms.Læs handelsbetingelserne her >