Megatrends er trends, der kan karakterisere tidsånden for en periode på mellem tre og syv år.

Megatrends er trends, der kan karakterisere tidsånden for en periode på mellem tre og syv år.

Disse trends anvendes ofte til udvikling af produkter, kommunikation og design med et lidt længere sigte, og hvor udviklingsprocessen måske tager tid. Megatrends er primært forbundet med livsstil og tidsånd og ikke med bestemte produktkategorier.

Dette er et lille uddrag af bogen ’Trendsociologi v. 2.0’ udgivet af pej gruppen. Køb bogen her

Med udgangspunkt i megatrends er det muligt at opbygge og beskrive trenduniverser, dvs. større samlede historier eller fortællinger, der kan inspirere til det praktiske arbejde med trends og omsætningen af disse til produkter, kommunikation eller design.

Langt de fleste megatrends karakteriseres ved at befinde sig i et spændingsfelt mellem ekstremer. Det er i det kontrastfyldte spændingsfelt – og mellem tilsyneladende meget stærke modsætninger eller modstillinger – at der skabes nye universer til produktudvikling, kommunikation og tidstilpasning. Forståelsen og anvendelsen af universerne og de indbyggede modsætninger er en nødvendig udfordring. Forbrugerne vil ikke længere nøjes. Der søges en form for optimering og opnåelse af begge sider af en række modsætninger – og dermed af overgangen fra enten-eller til både-og. Det bedste fra begge verdener inddrages, og nye kombinationer ser dagens lys.

I det følgende gives en kort beskrivelse af nogle af de mest basale megatrends, som er til stede gennem tiderne. I nogle tidsåndsperioder svinger pendulet mere i den ene retning, i andre perioder svinger pendulet den anden vej.

Holisme vs. atomisme

Kombinationen af helhedstankegangen og detaljeorienteringen. Mere specifikt er der tale om kombinationen af ønsket om at finde de store sammenhænge og samtidig definere de forskellige komponenter i denne sammenhæng.

Eksemplet kan her være jagten på og dyrkelsen af begrebet og mentaliteten bag ”det hele menneske” i samfundet samtidig med den store grad af specialisering og fokusering på enkelte kompetencer eller evner.

Hedonisme vs. puritanisme

Kombinationen af den livsform, der er baseret på nydelse og glæde, med den livsform, der er baseret på strenghed og spartanskhed – to livsformer, der ofte er forbundet med hhv. nydelsessyge og tilbageholdenhed.

Det urbane vs. landet

Kombinationen af det hektiske og kaotiske byliv med livet på landet i pagt med naturen.

Fortid vs. fremtid

Fortidens viden og erfaring kombineres med fremtidens innovationer, opfindelser og visioner.

Natur vs. teknologi

Kombinationen af naturens intelligens med ny videnskab og teknologi med det mål at forbedre de traditionelle produkter eller bringe noget oprindeligt ind i de nye produkter. Den oprindelige, uspolerede ægthed anvendes i det, der er skabt af menneskehånd i den teknologiske tidsalder.

Global vs. lokal

Kombinationen af den globale og lokale tankegang på samme tid, hvorved en ny form for sfære opstår. Det globale i alle aspekter – holdning, adfærd, interesse, motiver, evner etc. og det nære i alle aspekter – fysisk såvel som psykisk.

Minimalisme vs. maksimalisme

Kombinationen mellem den minimalistiske enkelhed og den maksimalistiske overdådighed.

Materialisme vs. immaterialisme

En holistisk tilgangsvinkel til tilværelsen, der indeholder både funktionelle, materielle værdier og de følelsesmæssige, immaterielle værdier. Forbruget af fysiske produkter og forbruget af ikke-fysiske og ofte følelsesmæssige goder.

Ensomhed vs. fællesskab

Evnen til at acceptere nødvendigheden af både ensomheden og fællesskabet som vigtige elementer i tilværelsen. Individualitet og ensomhed, stilhed, fred, ro og harmoni kombineres med fællesskabet, deltagelsen, relationerne og kontakterne.

Drøm vs. virkelighed

En kombination af det, der forestilles i drømme, og virkeligheden. En kombination af en urealistisk og en realistisk verden.

Eksempler herpå er de mange rejseprogrammer og -magasiner, der fremstiller en verden, som det er de færreste, der får mulighed for at opleve. Tv-programmerne Robinson, Harem og Temptation Island er også eksempler på verdener, hvor det virkelige dokumenteres i en eventyragtig verden.

Overflade vs. dybde

Kombinationen af den sorgløse holdning og handling og den seriøse, betænksomme og omsorgsfulde tankegang. At nyde livet, at tillade sig selv glæde, morskab og at være overfladisk uden at have dårlig samvittighed samtidig med at bekymre sig, at tage sit eget, andres og verdens liv og velbefindende meget alvorligt – at lade etiske, moralske og dybt alvorlige emner styre sit liv.

Fast vs. slow

Kombinationen af konstante udviklingspres og det hurtige hverdagsliv, der leves online 24/7, og behovet for reelt at trække stikket (også kaldet digital detox), stå af ræset og nyde livet nu og her.