Livsstilsbegrebet er svært at sætte helt fast, men da det er relevant for studiet af mennesker og deres forbrug af produkter og servicer, er det også relevant jf. trendforskning. Her udfoldes begrebet mere konkret.

Livsstilsbegrebet er svært at sætte helt fast, men da det er relevant for studiet af mennesker og deres forbrug af produkter og servicer, er det også relevant jf. trendforskning. Her udfoldes begrebet mere konkret.

Dette er et lille uddrag af bogen ’Trendsociologi v. 2.0’ udgivet af pej gruppen. Køb bogen her

En bred definition

Livsstilsbegrebet bliver anvendt i mange forskellige sammenhænge og betydninger, herunder i studier indenfor så forskellige områder som folkesundhed, seksualitet, subkultur og miljø.

”Livsstil er det karakteristiske mønster af personlig og social adfærd som kendetegner et individ eller en gruppe”

Livsstil handler ikke kun om signalgivning

Livsstil drejer sig først og fremmest om menneskers daglige vaner, herunder forbrugsvaner, kulturelle vaner og opførsel. Det er ikke alene økonomisk formåen, der bestemmer spisevaner, påklædning, boligindretning, fritidsinteresser, synet på kunst og litteratur mv. Også smag og præferencer spiller en afgørende rolle i opbygningen af det integrerede mønster af vaner, der danner en identificerbar livsstil. Livsstil kan altså siges at være noget der tjener til at udtrykke og signalere en persons individuelle identitet, men begrebet rummer mere end det. For skal livsstil kun anskues som noget man udtrykker, udstiller og kommunikerer eller kan det også forstås som noget man praktiserer, lever, udøver og er til stede i?

Betragtes livsstilsbegrebet også i denne optik handler det ikke bare om hvem man er og gerne vil være, men også om hvad der gøres og hvad der fremstår som muligt at gøre. Der er ikke kun brug for at forstå livsstil som udtryk for en selvidentitet formet af den enkelte aktør, der er også brug for at forstå hvordan de handlemønstre, der indgår i livsstilen, er formet af kulturelle, sociale, teknologisk og fysiske forhold.

Et eksempel på dette kunne være modernisering af køkkener og anskaffelse af køkkenudstyr, dvs. nogle fysiske komponenter der indgår i sociale aktiviteter som madlavning og familiesamvær. Det kan synes lige for at forstå nyindretningen af et køkken som et status- og identitetsudsagn, men der kan også tales for at en sådan fornyelse i lige så høj grad handler om at opnå og muliggøre visse eftertragtede sociale praksisser såsom effektivisering af hjemmets arbejdsgange eller bedre muligheder for familiesamvær. Livsstil handler med andre ord ikke kun om identitetssignalering, men også om det faktiske levede liv.

I sommeren 2015 udgav pej gruppen den ultimative grundbog i trendforskning. Da den er en grundbog får den (forhåbentlig) en lang levetid.

Bogen består af tre dele:

1. Teori om og praktisk beskrivelse af, hvad en trend er, hvordan den spredes og hvilken effekt den kan have. Her er det alt lige fra de store gigatrends til de små døgnfluer, der er dækket ind ligesom industritrends, kategoritrends, forbrugertrends mv. beskrives.

2. Interview med 17 af verdens bedste trendforskere ud fra grundlæggende spørgsmål om, hvordan de definerer en trend, hvordan de arbejder med dem og hvordan de er endt i denne profession.

3. Praktisk procesbeskrivelse (5 faset proces) med konkrete metoder og værktøjer til selv at arbejde med trends.

Over de kommende måneder vil jeg (og pej gruppens medier både online og offline) dele lidt mere af indholdet med læserne / følgerne og her er således første lille historie baseret på de mange interviews.

Skulle der være nogen, der er interesseret i at få hele bogen i hånden selv (den er på 400 sider), så kan den købes her