I efteråret 2015 udgav pej gruppen en ny vidensrapport om Generation Alpha – altså de små poder født efter 2010. Rapporten indeholder […]

I efteråret 2015 udgav pej gruppen en ny vidensrapport om Generation Alpha – altså de små poder født efter 2010.

Rapporten indeholder mange forskellige aspekter i kortlægningen af den generation som om 15-20 år bliver fuldblodsforbrugere, medarbejdere og samfundsborgere. Blandt de mange aspekter er også et portræt af Generation Y, da de er forældre til Generation Alpha og præger dem fra spæd.

Her er lidt om Generation Y – sådan med den brede pensel!

Generation Y er født mellem 1980 og 1994, hvilket betyder at de ældste af dem er etablerede med fast bolig, partner og små alphaer. De yngste derimod er først så småt begyndt at betræde arbejdsmarkedet og flytte hjemmefra.

Generation Y deler langt fra yuppiernes begejstring ved de mange og frie valg. De befinder sig i en situation hvor meget allerede er prøvet. Hvis ikke af dem selv så af andre. Derfor har generation Y et ambivalent og anstrengt forhold til de mange valg, som de af principielle årsager værdsætter, men egentlig ofte handlingslammes og forvirres af.

Som konsekvens af de mange valgmuligheder, har Y’erne svært ved at holde fokus og skifter ofte kurs. Dette gør sig gældende hvad end det drejer sig om partnere, fritidsinteresser, uddannelse eller karriere, hvilket de nylige politiske reguleringer på universitetsområdet også kan forstås i sammenhæng med.

De mange valg har fulgt Y’erne igennem deres rolige opvækst i 80erne, hvor højkonjunkturen for mange muliggjorde en sikker og stabil barndom. Sammen med generation X, var Y’erne desuden de første børn der voksede op i dobbeltindkomstfamilier med mødre på arbejdsmarkedet, hvilket tillige bidrog til at sikre den velstand de voksede op i. En velstand som de ønsker deres alphaer også skal opleve.

Eftersom det unægtelig ser ud som om vi går lysere økonomiske tider i møde og at krisesnakken for alvor kan få mulighed for at ebbe ud i 2015, vil mange af Y’ernes ønsker på alphaernes vegne sandsynligvis gå i opfyldelse.

Generation Y er nogle af de første store årgange med skilsmisseforældre, hvilket betyder at ideen om kernefamilien som forudsætning for fremtidig succes er falmet blandt dem. I de flydende relationers tidsalder vil dette videregives alphaerne, hvilket fremadrettet vil styrke individualismen og fordre en større bevidsthed om det individuelle ansvar for succes.

Personlig succes udtrykkes ikke i samme grad gennem høje materielle standarder, men i stedet gennem tid til at dyrke sociale relationer såsom familien, vennerne og de mange fællesskaber man er en del af. Omgangskredsen skal nemlig helst være stor for opretholdelsen af den succesfulde selvfortælling. I modsætning til X’erne behøver tid ikke være aktivitetstid for Y’erne. Tiden er derimod godt givet ud ved afslapning og søgen efter indre ro og balance. Y’erne har taget ved lære af tidens større debatter om arbejd-fritid balance og formentlig selv oplevet bekendte med stress eller andre arbejdsrelaterede livsstilssygdomme. Dette harmonerer i øvrigt med sundhedsbølgen der er skyllet ind over os de senere år.

Generation Y’s erfaringer med velstandens bratte forgængelighed, kombineret med en stigende anerkendelse af balanceret og interessant fritid fremfor arbejdsnarkomani og høje materielle standarder som værende succeskriteriet, kommer til at påvirke de værdier generation Y videregiver til alphaerne.

Stilmæssigt er denne generation langt mere kompleks end både forgængerne fra Baby Boomer generationen og generation X. Levn fra alt fra punk over hippiekulturen til yuppie og rockinspirerede elementer, kombineres med en hidtil uset grad af individualitet hvilket skaber et mangfoldigt udtryk. Y’erne mødes ofte i sammenhænge forankret i fælles interesser, selvom de udtryksmæssigt langt fra altid ligner deres nærmeste omgangskreds. Politisk spænder generationen også over hele spektret. Y’ernes ungdomsoprør har ikke en udpræget politisk dimension, som eksempelvis 68’ernes, ligesom færre har radikale politiske holdninger end blandt de forrige generationer.

Hele rapporten om Generation Alpha indeholder et portræt af forældrene, børnene, 10 egenskaber som fremtidens børn ikke kan undvære samt retailkoncepter til børn og børnefamilier. Den komplette pakke til dem, der arbejder med produktudvikling, kommunikation og detail til målgruppen.