Rådgivning

Trend, tidsånd, forandring og fornyelse er centrale begreber i den konsulentbistand, pej gruppen tilbyder virksomheder, organisationer, advisory boards og bestyrelser. Mere end 250 virksomheder og organisationer har gennem årene benyttet pej gruppens projekt- og konsulentafdeling til større eller mindre opgaver.

Hvad kan vi tilbyde?

I en verden, hvor forandringer, informationer og data fylder mere og mere, er overblik og perspektiv efterspurgte værdier. Det gælder i alle livsstilsbrancherne. pej gruppens kundekreds på projekt- og konsulentområdet har udviklet sig fra udelukkende at være modevirksomheder til også at omfatte kunder fra mange andre livsstilsbrancher så som design, interiør, fødevarer, mediehuse og detailhandlere. pej gruppen giver et overblik og redskaber til at prioritere og fokusere på det, der har betydning for udviklingen af nye produkter. Viden inden for farver, stil, fødevaretrends, forbrugeradfærd, detailhandelstrends og meget mere bringes i spil, så det giver mening for den enkelte kunde.

Gennem næsten 40 år har pej gruppen arbejdet med projekter og ydet konsulentbistand til livsstilsbrancherne. pej gruppens faste konsulentstab tæller netop nu fire personer, som er bredt funderet. De søger fort grundig research, som bl.a. indeholder dataindsamling og analyse samt perspektivering til trends. Derefter bearbejdes det indsamlede stof, og det klargøres til formidling – alt sammen noget, der skal være på plads, før den endelige aflevering til kunden kan foregå. Hvor der er behov for det, bliver eksterne eksperter også inddraget – vi har et stort netværk, som alle kan bidrage med hver deres vinkel.

Det er som regel virksomheder, der ønsker at omsætte trenden målrettet, som bruger pej gruppens konsulent- og projektbistand. Konsulentopgaverne strækker sig i tid på at vare fra to timer og op til et halvt år eller mere. ”Vi har hele tiden konsulentopgaver og projekter i gang. Det er typisk de kunder, som ønsker at grave et spadestik dybere ned i trenden, der benytter sig af denne service, men vi har også opgaver af mere strategisk karakter,” forklarer adm. direktør Louise Byg Kongsholm.

pej gruppens styrke er at understøtte hele den trend- og livsstilsbaserede værdikæde, omfattende strategi, trends, innovation, design, produktudvikling, marketing, distribution og salg.
pej gruppen giver overblik over den væsentligste udvikling på de områder, der er relevante for kunderne, tilbyder hjælp til løsning af problematikker og sparring omkring løsningsmuligheder. pej gruppen vil til enhver tid give konstruktiv feedback ved alle henvendelser – og virker gerne som ”djævelens advokat”. Et konsulentprojekt kan favne bredt – fra korte indlæg til længere præsentationer, fra kort session med test af strategiplaner til gennemførelse af større konferencer eller seminarer.

Hvad beskæftiger vi os med?

pej gruppen giver overblik over og indsigt i udviklingen inden for trends, tidsånd og livsstil. Vi tilbyder blandt andet seminarer, hvor deltagerne bliver introduceret til trendforskning og får konkrete værktøjer, som kan anvendes til at følge med i tidsånden på egen hånd.

pej gruppen tilbyder også konsulentbistand med en sammensætning af 2-3 af husets konsulenter. Her bliver pej gruppens viden om trends, livsstil, tidsånd, forretningsudvikling, forandring og fornyelse sat i relation til situationen i kundernes branche og de konkrete problemstillinger. Med udgangspunkt i viden om tidstilpasning, trends etc. er det muligt at briefe om udviklingen inden for følgende brancher.

 • Mode
 • Interiør
 • Design
 • Emballage
 • Fødevarer
 • Sundhed/helse
 • Rejser/turisme
 • Underholdning
 • Reklame
 • Medier/kommunikation
 • Messer
 • Retail
 • Nethandel
 • Cross Channel

pej gruppen giver overblik over den væsentligste udvikling inden for trends, livsstil og tidsånd og tilbyder hjælp til løsning af problematikker, sparring omkring løsningsmuligheder. pej gruppen vil til enhver tid give konstruktiv feedback ved alle henvendelser – og dermed virke som ”djævlens advokat”.

Konsulentbistanden er baseret på pej gruppens viden om trends, livsstil, tidsånd, forretningsudvikling, forbrug, forandring og fornyelse. Når man benytter sig af rådgivning fra pej gruppen, er fordelen, at pej gruppen ikke er dybt begravet i et enkelt perspektiv. Den kommercielle erfaring er oparbejdet gennem næsten 40 år, og det er denne erfaring, pej gruppen benytter i arbejdet med at guide kunderne.

pej gruppens uafhængighed betyder, at konsulenterne agerer som djævelens advokat i arbejdet med at afkode forbrugernes behov. Det skaber stor troværdighed, når ingen andre interesser er på spil end at yde den bedst mulige rådgivning. Med dette udgangspunkt kan pej gruppens konsulenter ”syreteste” strategier, produktidéer, koncepter etc. og hjælpe virksomheder, der trænger til input og konstruktiv sparring.

Når man benytter sig af rådgivning fra pej gruppen, er fordelen, at pej gruppen ikke er dybt begravet i ét perspektiv. Den kommercielle erfaring er oparbejdet gennem mere end 40 år, og det er den, pej gruppen benytter i arbejdet med at guide kunderne. ”Dokumentationen er ikke udelukkende videnskabelig og kvantitativ, men vores erfaring, kvalitative vurdering og fornemmelsen for markedet gør, at fejlkalkulationer er minimale,” lyder det fra Louise Byg Kongsholm. pej gruppens uafhængighed betyder, at konsulenterne agerer som djævlens advokat i arbejdet med at afkode, hvad forbrugerne vil have. Det skaber stor tro- værdighed, når ingen andre interesser er på spil end at yde den bedst mulige kunderådgivning.

Konsulentbistand kan foregå på timebasis eller med fast honorar ved større projekter.

Forbrugernes dagsorden og tidsånden har stor indflydelse på virksomhedens forretningsgrundlag. Derfor skal den øverste ledelse, advisory board og bestyrelse kende tidsånden for at kunne handle og planlægge i både den nuværende og kommende tidsånd.

pej gruppen tilbyder ”navigation” til advisory boards og bestyrelser, der er faret vild i tidsånden og har brug for retning for at kunne navigere. pej gruppen formidler overblik, perspektiv, fokus og fornyelse til bestyrelser, der ikke kan se ud over de kortsigtede problemstillinger og har brug for et overblik over branchen, tidsånden, livsstil etc. Dermed er det muligt, at kigge fremad, få skabt billeder af fremtiden og få rettet bestyrelsen og virksomheden ind på rette kurs.

Deltagelse i advisory board eller bestyrelsesarbejde kan foregå på timebetaling eller med fast årligt honorar.

Hans

“Det har været en stor fornøjelse at samarbejde med PEJ Gruppen de sidste par år. En af ambitionerne med samarbejdet var at få vores øget fokus på vores fashion, living og retail e-commerce fulfillment & integrations services ud til et bredere og mere kundeorienteret publikum, end hvad de traditionelle logistik og supply chain marketings- og kommunikationskanaler er i stand til.

Udover at samarbejdet bl.a. har resulteret i en masse spændende diskussioner med ledende beslutningstagere fra en lang række danske virksomheder, så har PEJ Gruppen også været i stand til at yde guidance og feedback, som har været gavn for os.”

Hans Elmegaard
CEO, SGL Fulfillment & Distribution A/S

Samarbejdspartner/annoncør

Vi holder også foredrag

Mere end 5.000 foredrag på 30 år vidner om aktualitet og fornyelse. Et foredrag er en fantastisk måde at få ny viden og inspiration på. Hos pej gruppen har vi sat os for at kortlægge fremtiden og sætte ord, billeder og følelser på fremtidens tendenser og formidle dette gennem en række foredrag.

I dag har vi fire trendforskere og foredragsholdere, som alle er klar til at rykke ud. Vi holder foredrag, der handler om alt fra generelle makroøkonomiske samfundstrends og forbrugsudvikling over mode- og interiørtrends til cross channel og retailtrends. Men vi tager også gerne udgangspunkt i dine specifikke behov.

Derudover besidder vi et meget stort netværk af andre trendforskere og foredragsholdere, som der kan henvises til hvis der mangler en vinkel eller et emne.

LÆS MERE OM VORES FOREDRAG