Rådgivning

Trend, tidsånd, forandring og fornyelse er centrale begreber i den konsulentbistand, pej gruppen tilbyder virksomheder, organisationer, advisory boards og bestyrelser. Mere end 500 virksomheder og organisationer har gennem årene benyttet pej gruppens projekt- og konsulentafdeling til større eller mindre opgaver.
Konkrete konsulentopgaver, trendrapporter eller trendbriefinger samt sparring til afdelinger, ledelse og bestyrelse indgår også i porteføljen, ligesom pej gruppens kompetente medarbejdere også gerne indtræder i komiteer, advisory boards og bestyrelser - med specielt fokus på strategi, tidsåndstilpasning, trends og forbrugeradfærd.

Hvad kan vi tilbyde?

I en verden, hvor forandringerne for alvor har fået fart på, er er overblik og perspektiv efterspurgt i alle livsstilsbrancher, der er afhængige af at kunne afkode tidsånd, trends og forbrugeradfærd.

pej gruppens kundekreds på projekt- og konsulentområdet har gennem årtier udviklet sig fra udelukkende at være modevirksomheder til også at omfatte kunder fra mange andre livsstilsbrancher så som møbeldesign, interiør, fødevarer, mediehuse, branche- og interesseorganisationer, events og rejseselskaber samt detail- og nethandel.

pej gruppen giver et relevant overblik og perspektiv, som gør det muligt at prioritere og fokusere på det, der har betydning for udviklingen af nye produkter og services samt tilpasse kommunikation og salg.

Gennem mere end 45 år har pej gruppen arbejdet med projekter og ydet konsulentbistand til livsstilsbranchernes mange forskellige aktører.

pej gruppens faste konsulentstab er meget bredt funderet og dækker både strategi og udvikling, konceptudvikling, farve- og materialevalg, branding og kommunikation samt generel rådgivning om tidsånd, trends og forbrugeradfærd.  som er bredt funderet.

Alt konsulentarbejde er baseret på solid erfaring, grundig research samt gode kommunikationsevner – både mundtligt, skriftligt og visuelt.

Hvor der er behov for det, bliver eksterne eksperter også inddraget – et stort netværk af fagstærke personligheder betyder, at næsten alle typer af projekter kan løses. Lige fra tilpasning af farver til strategisk positionering. h

Der er meget stor variation i de opgaver, som pej gruppens konsulenter løser. Det kan være tilpasning af farverne i et eksisterende sortiment, opstramning af en kollektion, der er blevet for bred eller valg af materialer og farver til nye lanceringer. Den kreative sparring foregår sammen med pej gruppens faste trendredaktører, som har mange års erfaring og som forstår at sætte sig ind i kundens sortiment og målgruppen.

På den strategiske plan hjælper pej gruppens konsulenter med både større processer, workshops og faciliterer strategiarbejdet – enten med ansvar for hele processen fra start til slut eller som indlægsholder / indspark i en eksisterende proces. Der kan udarbejdes større trendrapporter inden for specifikke områder ligesom der kan gives konkret sparring på timebases på konkrete produkter og lanceringer.

Der tilbydes også deltagelse i komitearbejde, advisory boards og bestyrelser. Her indgår pej gruppens konsulenter på lige fod med alle andre medlemmer, men har speciale i tidsånd, trends og forbrugeradfærd – og bliver dermed ‘djævlens advokat’, der hele tiden sikrer at strategi, handlingsplaner og lanceringer rammer plet.

Det er som regel virksomheder, der ønsker at omsætte trenden målrettet, som bruger pej gruppens konsulent- og projektbistand. Konsulentopgaverne strækker sig i tid på at vare fra to timer og op til et halvt år eller mere. ”Vi har hele tiden konsulentopgaver og projekter i gang. Det er typisk de kunder, som ønsker at grave et spadestik dybere ned i trenden, der benytter sig af denne service, men vi har også opgaver af mere strategisk karakter,” forklarer adm. direktør Louise Byg Kongsholm.

pej gruppens styrke er at understøtte hele den trend- og livsstilsbaserede værdikæde, omfattende strategi, trends, innovation, design, produktudvikling, marketing, distribution og salg.

pej gruppen giver overblik over den væsentligste udvikling på de områder, der er relevante for kunderne, tilbyder hjælp til løsning af problematikker og sparring omkring løsningsmuligheder.

pej gruppen vil til enhver tid give konstruktiv feedback ved alle henvendelser – og virker gerne som ”djævelens advokat”. Et konsulentprojekt kan favne bredt – fra korte indlæg til længere præsentationer, fra kort session med test af strategiplaner til gennemførelse af større konferencer eller seminarer.

Hvad beskæftiger vi os med?

pej gruppen giver overblik over og indsigt i udviklingen inden for tidsånd, trends, livsstil og forbrugeradfærd så det er muligt at tilpasse strategi, produkter, services, kommunikation og salgskanaler.

Der tilbydes både konsulentarbejde på større og mindre projekter, sparring på konkrete lanceringer, udarbejdelse af trendoplæg, foredrag, facilitering, workshops og deltager som medlemmer af advisory boards, komiteer og bestyrelser. Der tilbydes også udarbejdelse af tekster, magasiner, advertorials og generel sparring på branding og kommunikation.

  • Bestyrelsesnavigation
  • Strategisk positionering
  • Fremtidssikring
  • Trendopdatering
  • Tidsåndsanalyse
  • Handlingsplaner
  • Sortimentsoptimering
  • Lanceringsplaner
  • Branding
  • Kommunikation

pej gruppen giver overblik over den væsentligste udvikling inden for trends, livsstil og tidsånd og tilbyder hjælp til løsning af problematikker, sparring omkring løsningsmuligheder. pej gruppen vil til enhver tid give konstruktiv feedback ved alle henvendelser – og dermed virke som ”djævlens advokat”.

Konsulentbistanden er baseret på pej gruppens viden om trends, livsstil, tidsånd, forretningsudvikling, forbrug, forandring og fornyelse. Når man benytter sig af rådgivning fra pej gruppen, er fordelen, at pej gruppen ikke er dybt begravet i et enkelt perspektiv. Den kommercielle erfaring er oparbejdet gennem mere end 45 år, og det er denne erfaring, pej gruppen benytter i arbejdet med at guide kunderne.

pej gruppens uafhængighed betyder, at konsulenterne agerer som djævelens advokat i arbejdet med at afkode forbrugernes behov. Det skaber stor troværdighed, når ingen andre interesser er på spil end at yde den bedst mulige rådgivning. Med dette udgangspunkt kan pej gruppens konsulenter ”syreteste” strategier, produktidéer, koncepter etc. og hjælpe virksomheder, der trænger til input og konstruktiv sparring.

Konsulentbistand kan foregå på timebasis eller med fast honorar ved større projekter. Deltagelse i advisory boards eller bestyrelsesmøder kan være med et enkelt foredrag med fast foredragshonorar eller med årligt honorar for deltagelse i alle møder på lige vilkår med alle andre medlemmer.

Forbrugernes dagsorden og tidsånden har stor indflydelse på virksomhedens forretningsgrundlag. Derfor skal den øverste ledelse, advisory board og bestyrelse kende tidsånden for at kunne handle og planlægge i både den nuværende og kommende tidsånd.

pej gruppen tilbyder ”navigation” til advisory boards og bestyrelser, der er faret vild i tidsånden og har brug for retning for at kunne navigere. pej gruppen formidler overblik, perspektiv, fokus og fornyelse til bestyrelser, der ikke kan se ud over de kortsigtede problemstillinger og har brug for et overblik over branchen, tidsånden, livsstil etc. Dermed er det muligt, at kigge fremad, få skabt billeder af fremtiden og få rettet bestyrelsen og virksomheden ind på rette kurs.

Deltagelse i advisory board eller bestyrelsesarbejde kan både foregå på timebetaling eller med fast årligt honorar.

Vi holder også foredrag

Mere end 150 foredrag om året vidner om aktualitet og formidlingsevner i særklasse.

Et foredrag er en fantastisk måde at få ny viden og inspiration på. Alle foredragsholdere hos pej gruppen er i stand til at kortlægge nutiden og fremtiden samt sætte ord og billeder på tidsånd og trends samt gøre disse relevante for deltagerne.

Foredrag kan handle om generelle makroøkonomiske samfundstrends, tidsånd, trends og forbrugsudvikling. Det kan også handle om konkrete mode- og interiørtrends – både generelle trends, men også sæsonspecifikke ansvisninger på stil, farver, materialer og emballage. Vi tager altid udgangspunkt i dine specifikke behov.

Derudover besidder vi et meget stort netværk af andre trendforskere og foredragsholdere, som altid kan bringes i spil – så kontakt os endelig for mere information.

LÆS MERE OM VORES FOREDRAG