Erhvervsakademi Aarhus + pej gruppen

Diplomforløb

Trends i praksis 2

HERNING / AARHUS - EFTERÅR 2023

Modul 1: 22. september
Modul 2: 2. oktober
Modul 3: 10. oktober
Modul 4: 25. oktober
Eksamensdato: 10. november

KØBENHAVN - FORÅR 2024

 

Datoer kommer senere

Book din plads på uddannelsen her

Om diplomforløbet

Virkeligheden overgår ofte fantasien, når det drejer sig om adfærdsændringer i et samfund blandt mennesker, borgere, medarbejdere og forbrugere.

For selvom der stadig bliver smurt mange leverpostejmadder, så går det ikke stille for sig, når vi forandrer vores hverdagsliv pga. udefrakommende forskydninger. Det er i en modreaktion til den fremherskende adfærd, at forandringen skabes. Det er spredt, ofte ubevidst og lidt tilfældigt, når vi ændrer adfærd. Men der er mønstre og sammenhæng i det.

Trends i praksis 2 går vi et spadestik dybere i trendsociologien, adfærdspsykologien og mønstergenkendelsen for at styrke dine evner til at blive endnu mere bevidst og præcis i dine observationer. Vi går også tættere på innovationsledelse og forandringsledelse, så du kan blive en større succes i dit trendarbejde.

Dette diplomforløb er et samarbejde mellem Erhvervsakademi Aarhus og pej gruppen.

Diplomforløbet giver 5 ECTS-point. Se adgangskrav og muligheder for tilskud her >

Find sammenhænge, genkend mønstre og sæt en ny retning

Adfærdsændringer har store konsekvenser for den verden, vi lever i. Det ændrer, hvad vi synes er vigtigt, rigtigt, godt, forkert, sjovt, frækt, for meget osv. Det ændrer vores liv, og det ændrer, hvad vi køber, hvilke jobs vi synes er spændende, og hvilke virksomheder og organisationer vi tiltrækkes af.

Trends i Praksis 2 udvikles dine kompetencer som forbindelsesofficer til at se de ”usynlige” sammenhænge og sætte en ny værdifuld retning for virksomhedens innovation, produktudvikling, kommunikation og markedsføring.

Spild ikke tiden med at vente på tingene vender tilbage til det normale. Det kommer nemlig ikke til at ske! På Trends i praksis 2 vender vi optikken mod ”det næste normale”. Det handler om at afkode de vigtigste adfærdsændringer i samfund og markeder, der har eller vil få direkte betydning for, hvordan kunderne oplever virksomhedens brand, produkter og servicer i fremtiden.

Bliv klædt på med et metodeapparat til at formulere en innovationsagenda med afsæt i faktiske adfærdsændringer i stedet for antagelser og mavefornemmelser, skab fremdrift ved at prioritere indsatserne og opnå resultater ved at eksekvere i den rigtige rækkefølge.


Forløbet henvender sig til dig, der

allerede arbejder med trends, tidsåndsanalyse og forbrugeradfærd, men ønsker mere viden, flere værktøjer og et netværk af ligesindede

har behov for at bygge videre på dine færdigheder fra 'Trends i praksis' eller lignende faglig eller praktisk uddannelse eller baggrund

vil være med til at skabe forandring i din organisation og sikre både en højere innovationsgrad og en større effekt i implementering

vil være i stand til selv at sortere i junglen af trends og med større sikkerhed kunne navigere gennem både innovationsledelse og forandringsledelse


Undervisere

Louise Byg Kongsholm

Louise Byg Kongsholm er pej gruppens ejer, administrerende direktør, chefredaktør, konsulent og trendforsker. Hun står bag pej gruppens bogudgivelser ’Trendsociologi’, ’Cross Channel 1 + 2”, ‘Total [email protected]’ og ‘Fra vugge til krukke’  samt seneste udgivelse ‘Retail Mega Mag. 

Hun er desuden chefredaktør på medierne TID & tendenser, 365DESIGN, TØJ – Fashion  & Business Trends, og hun skriver i en række eksterne magasiner, holder foredrag i både Danmark og udlandet og citeres ofte i pressen som trendforsker med speciale i trends, forbrugeradfærd, detailhandel, mode og interiør samt fødevarer.

Diplomforløbet ‘Trends i praksis’ har været afviklet med i mere end 10 hold, og dermed er der mange timers erfaring med undervisning og vejledning til rådighed i den nye uddannelse ‘Trends i praksis 2’.

Louise er uddannet cand.merc. med speciale i strategi og ledelse, har tidligere været ansat som strategikonsulent hos Lego. Hun har været en del af pej gruppen siden 2007, og overtog ejerskabet i 2011.

Eva Steensig

Eva Steensig er en af Danmarks førende forbrugereksperter. Som fast inventar i tv, radio og trykte medier igennem de sidste 20 år har hun delt ud af sin viden om adfærd, forbrugeradfærd og forandringer. Eva er ligeledes jævnligt booket til internationale opgaver, hvor hun – ligesom i Danmark – bruges til at hjælpe virksomheder og organisationer med at forstå deres kunder og navigere i de forandringer blandt mennesker, som påvirker dem og deres marked.

Al Evas undervisning er baseret på Pattern Based Foresight, som er en metode til operationel og faktabaseret forståelse af fremtidige behov og adfærd. Metoden baserer sig på systematisk indsamling af adfærdsændringer, identificering af mønstre i adfærdsændringer og en sociologisk analyse af disse adfærdsændringer og deres påvirkning på fremadrettet adfærd. Metoden er dokumenteret, præcis og yderst operationel, idet den baserer sig på konkrete adfærdsændringer og veldokumenteret viden om de mekanismer, der påvirker vores adfærd.

Peter Ladefoged (gæsteunderviser)

Lektor, underviser og censor på uddannelser inden for service, markedsføring og entreprenørskab. Deltager på undervisningsdag nr. 2 og giver et overordnet indblik i innovationsledelse.

Der er afsat 3 timer til innovationsledelse på dag 2 i Aarhus.


Pris & materiale

Prisen for forløbet er:

15.995,-

Tilmeld dig nu

Prisen er ekskl. moms og inkluderer undervisning, fuld forplejning, undervisningsmateriale og eksamen.

Undervisningsmateriale:
Den første undervisningsdag får du udleveret bøger og undervisningsmaterialer. Vi anbefaler, at du medbringer din egen computer eller tablet til undervisningen.

Eksamen og certificering:
Forløbet afsluttes med en kort skriftlig synopsis og et mundtligt forsvar, typisk baseret på egen virksomhed. Forløbet ‘Trends i praksis 2’ er akkrediteret med 5 ECTS-point på diplomniveau.

Med i prisen på uddannelsen får du også:

Ny bog, som er under udarbejdelse til uddannelsen, udkommer i marts 2023 og uddeles på første undervisningsdag.

Udkommer seks gange årligt (værdi kr. 3.100,-).

21. marts 2023 kl. 15.00-18.00 i Aarhus på Erhvervsakademiet
Dato for efteråret 2023 kommer senere

Dato & lokation

Aarhus / Herning
Efterår 2023


Modul 1
Fredag d. 22. september
Herning
Kl. 09.00 – 15.00


Modul 2
Mandag d. 2. oktober
Aarhus
Kl. 09.00 – 16.00


Modul 3
Tirsdag d. 10. oktober
Herning
Kl. 09.00 – 16.00


Modul 4
Onsdag d. 25. oktober
Aarhus
Kl. 09.00 – 15.00


Eksamen
Fredag d. 10. november
Aarhus eller online
30 minutter pr. studerende


TrendsLaters
Gratis netværksmøde i Aarhus
Dato kommer senere


Lokation

Herning:
Strategihuset
pej gruppen
Bitsovvej 2
7400 Herning

Aarhus:
Erhvervsakademi Aarhus (Guldbygningen)
Ringvej Syd 104
8260 Viby J
(se lokale på skærmen ved indgangen)

København
Forår 2024


Modul 1
Dato kommer senere
København
Kl. 09.00 – 16.00


Modul 2
Dato kommer senere
København
Kl. 09.00 – 16.00


Modul 3
Dato kommer senere
København
Kl. 09.00 – 16.00


Modul 4
Dato kommer senere
København
Kl. 09.00 – 15.00


Eksamen
Dato kommer senere
København eller online
30 minutter pr. studerende


TrendsLaters
Gratis netværksmøde
Dato kommer senere


Lokation

Dansk Markedsføring
Bredgade 19 E, 2. sal.
1260 København K


Adgangskrav & tilskud

Optagelse:
For at blive optaget på et diplomforløb skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Opfylder du ikke adgangskravene?
Du kan også blive optaget, hvis du har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der svarer til adgangskravene eller vurderes at have andre relevante kompetencer, der svarer til adgangskravene. Det afgør vi ved en individuel vurdering på baggrund af cv og motivation.

Fag og studieordning som forløbet taget afsæt i:
– Studieordning i ”Den Merkantile Diplomuddannelse”
– Fagbeskrivelse i ”Forretningsudvikling og innovationsledelse”

Tilskudsmuligheder:

1. Er din virksomhed medlem af en organisation tilknyttet en kompetencefond, kan du søge tilskud.
2. Hvis du er faglært eller ufaglært, kan du få søge omstillingsfonden til din uddannelse på akademi- og diplomniveau med op til 10.000 kr. årligt.

Har du spørgsmål til tilskudsmuligheder kan du ringe til Bettina Arndt, chefkonsulent hos Erhvervsakademi Aarhus på tlf: 7228 6178

Tilmelding

Har du spørgsmål til forløbet eller tilmeldingen så send en mail her →

1Deltageroplysninger
2Faktureringsoplysninger
  • Deltageroplysninger

Jill Hawkins

I believe that everyone needs to pay attention to trends, if they want to be relevant to the future. To be aware of them does not mean you have to follow them. It just means you will have a better idea of how the needs of your audience and the world they live in are changing, which will help your understanding of your place in it, and what you can offer to make their lives better. In my opinion, good trend forecasting is about spotting problems and helping to solve them.

– Jill Hawkins, Founder of 'The Future Thief' and keynote speaker at pej gruppen