Hvor gammel er du? Hvad siger din dåbsattest, din krop, din hjerne, din selvopfattelse? Alder er et begreb under forandring og er meget individuelt opfattet.

Louise Byg kongsholm, CEO pej gruppen

 

Alder er et begreb under forandring og er meget individuelt opfattet. Og derfor er det et elendigt værktøj til forståelse af målgrupper. Alder er også påvirket af kultur og normer samtidig med, at det udgøres både af kronologiske, biologiske, psykologiske og sociale aspekter.

Når der refereres til fødselsåret, kalder man det den kronologisk alder, og det er således den alder, der refereres til i klassisk segmentering. Biologisk alder refererer til, hvor fremskreden den biologiske udvikling er på et givent tidspunkt. Psykologisk eller mental alder refererer til den mentale udvikling, som er evnen til at tænke og den personlige udvikling samt den indre selvforståelse. Social alder refererer til ændringerne i de sociale relationer, der er med til at definere den enkeltes sociale status inden for forskellige sociale rammer, som for eksempel familien og arbejdspladsen.

Så hvor gammel er du?

Hvis alder er svært at arbejde med, så tag udgangspunkt livsfaser i stedet og få en bedre beskrivelse af forbrugeradfærd 👶🏼 👧🏼 👩🏼 👵🏼

Læs mere om livsfaser her: livsfaser.dk


Vidste du, at du kan booke Louise til at holde foredrag om fremtid, strategi, tidsånd, forbrugeradfærd og trends… Læs mere her →